Uvodná stránka -» Domovská stránka -»
www.dashofer.sk
-»   Príručky  | Softvér |  Časopisy | On-line príručky  | On-line časopisy |  On-line kurzy | E-dokumenty  | Semináre |  Kontakt  |  RSS
Úvodná stránka
Vyhľadávanie 

Login  
Heslo  
Zabudli ste svoje heslo?


Verlag Dashöfer Univerzita  
Verlag Dashöfer Univerzita- počítače, technológie  
Mzdové účtovníctvo a personalistika   
Environmentalistika a OŽP  
Stavebníctvo  
Novinky v legislatíve  
Právo a prax nehnuteľností  
Revízie a elektroinštalácie  
Škola efektívne   
DL portál  
Živnostník a podnikanie  
Pre riaditeľov a manažérov
Strojárenstvo a technický manažment   
Technika a výroba  
BOZP a OPP  
Pre verejnú správu
Zdravotníctvo  
Kalendár seminárov
Účtovníctvo a dane
Vytlačiť Vytlačiť
Poslať e-mailom Poslať e-mailom
Tvorba variabilného symbolu na správne označenie platby dane  
3.1.2012, Ing. Jana Kušnírová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V novom roku nás všetkých čaká niekoľko noviniek v oblasti dane z príjmov. Jednou z nich je nový systém daňových účtov, ako aj nová forma identifikácie platby dane prostredníctvom variabilného symbolu.

V novom roku nás všetkých čaká niekoľko noviniek v oblasti dane z príjmov. Jednou z nich je nový systém daňových účtov, ako aj nová forma identifikácie platby dane prostredníctvom variabilného symbolu.

Pri platbe dane sa bude uvádzať vo variabilnom symbole identifikátor určený správcom dane v rozhodnutí, ak ide o platbu dane určenú rozhodnutím správcu dane. Alebo bez rozhodnutia, pričom v tomto prípade sa uvedie variabilný symbol vytvorený podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 378/2011 Z.z. Na označenie platby dane sa bude používať desaťmiestny variabilný symbol.

Prvé štyri čísla budú označovať druh platby dane:

  • 1100 – preddavok na daň a daň z pridanej hodnoty na úhradu,
  • 1700 – daň na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty,
  • 8100 – iná platba dane,

Nasledovať bude šest číslic, ktoré budú presne identifikovať obdobie, za ktoré sa platba dane bude vykonávať, a to v podobe prvé dve čísla budú označovať kalendárny mesiac a nasledujúce štyri číslice budú označovať kalendárny rok. V prípade, že platba dane bude vykonávaná mesačne, príslušný kalendárny mesiac sa označí hodnotou: 01 – január,             02 – február, 03 – marec, 04 – apríl, 05 – máj, 06 – jún, 07 – júl, 08 – august, 09 – september, 10 – október, 11 – november a 12 – december.

Ak sa platba dane bude týkať štvrťročného obdobia, tak prvé dve miesta budú označovať príslušný štvrťrok v podobe: 41 – 1. štvrťrok, 42 – 2. štvrťrok, 43 – 3. štvrťrok a 44 – 4. štvrťrok, doplnené rovnako ako pri mesačných platbách o 4-miestne číslo identifikujúce kalendárny rok.

Pri platbách uhrádzaných správcovi dane polročne, budú prvé dve miesta označovať 21- 1. polrok a 22 – 2. polrok, doplnený o 4-miestne označenie kalendárneho roka.

Pri platbe dane z vyúčtovania na základe daňového priznania alebo hlásenia, to znamená pri platbe dane jedenkrát ročne bude prvá časť variabilného symbolu označená fixne 99 a doplnené o 4-miestne označenie kalendárneho roka. V prípade, že by sa ročné zdaňovacie obdobie nezhodovalo s kalendárnym rokom, označí sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka.

Variabilný symbol v podobe 000000 sa bude používať, ak sa platba dane nebude viazať k žiadnemu obdobiu.

V praxi bude variabilný symbol pri mesačnom platiteľovi preddavkov na dani z príjmov, pri platbe preddavku za január 2012 vyzerať nasledovne: 1100 01 2012. Ak budeme napríklad uhrádzať daň z príjmov na základe podaného daňového priznania za rok 2011 podaného v riadnom termíne, variabilný symbol bude mať pobobu 1700 99 2011.Najviac čítate
Vláda SR schválila a do NR SR predložila balík návrhov zákonov, ktorými sa majú zmeniť a doplniť niektoré daňové zákony
Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov - navrhovaná účinnosť 1.10.2014
V Zbierke zákonov SR bol zverejnený zákon, ktorým sa odstraňujú obmedzenia brániace ambulantnému predaju potravín
Najčastejšie pripočítateľné položky v roku 2012
Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov navrhuje od 1.1.2015 zaviesť super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

Produkt Asistent
Produkt Asistent
Copyright © 1997-2014 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava 1,
Tel.: + 421 - 2 - 33005555, Fax: + 421 - 2 - 33005550, E-mail: noviny@enoviny.sk
IČO: 35730129 - Zapísaná v Obchodnom registri, odd. Sro, vl.15765/B

eNOVINY ISSN 1336-4014