Uvodná stránka -» Domovská stránka -»
www.dashofer.sk
-»   Príručky  | Softvér |  Časopisy | On-line príručky  | On-line časopisy |  On-line kurzy | E-dokumenty  | Semináre |  Kontakt  |  RSS
Úvodná stránka
Vyhľadávanie 

Login  
Heslo  
Zabudli ste svoje heslo?


Verlag Dashöfer Univerzita  
Verlag Dashöfer Univerzita- počítače, technológie  
Mzdové účtovníctvo a personalistika   
Environmentalistika a OŽP  
Stavebníctvo  
Novinky v legislatíve  
Právo a prax nehnuteľností  
Revízie a elektroinštalácie  
Škola efektívne   
DL portál  
Živnostník a podnikanie  
Pre riaditeľov a manažérov
Strojárenstvo a technický manažment   
Technika a výroba  
BOZP a OPP  
Pre verejnú správu
Zdravotníctvo  
Kalendár seminárov
Účtovníctvo a dane
Vytlačiť Vytlačiť
Poslať e-mailom Poslať e-mailom
Podnikatelia budú musieť zobrazovať vzor pokladničného dokladu  
5.8.2013, Ing. Katarína Válkyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na každom predajnom mieste budú musieť podnikatelia vyobraziť pokladničný doklad, aby si zákazníci vedeli skontrolovať, či dostali správny pokladničný doklad so všetkými povinnými údajmi a nie „falzifikát“. Toto nariadenie by malo vstúpiť do platnosti na začiatku budúceho roka, kedy nadobudne platnosť novelizácia zákon o používaní elektronickej pokladnice.

Na každom predajnom mieste budú musieť podnikatelia vyobraziť pokladničný doklad, aby si zákazníci vedeli skontrolovať, či dostali správny pokladničný doklad so všetkými povinnými údajmi a nie „falzifikát“. Toto nariadenie by malo vstúpiť do platnosti na začiatku budúceho roka, kedy nadobudne platnosť novelizácia zákon o používaní elektronickej pokladnice.

Ako uvádza Ministerstvo financií SR v novele, tak: „Podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu, ktorý vyhotovuje každou elektronickou registračnou pokladnicou tak, aby toto bolo pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné.“

Čo je vlastne cieľom tohto opatrenia? Už spomínaná kontrola pre zákazníka, či dostal správny pokladničný doklad, zároveň podnikateľ bude povinný na osobitnom formulári zverejňovať povinné údaje, ktoré musí pokladničný doklad obsahovať a plus fotokópiu ochranného znaku.

Čo rozumieme pod povinnými údajmi? Pokladničný doklad musí podľa daného zákona obsahovať tieto povinné údaje: daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, DIČ (ak nie je platiteľom DPH) resp. DIČ k DPH (ak je platiteľom), ochranný znak, poradové číslo pokladničného dokladu od poslednej závierky, dátum a čas vyhotovenie pokladničného dokladu, centa tovaru alebo služby, obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, základ DPH a sadzbu DPH. Zároveň kupujúci musí vedieť z dokladu určiť samotnú výšku DPH, zaokrúhlenie a celkovú platenú sumu za daný tovar alebo službu

Okrem týchto údajov novela obsahuje aj zmenu o používaní elektronickej registračnej pokladnice výrobcom, dovozcom a predajcom pokladníc, ktorí budú mať od nového roka povinnosť predkladať Finančnému riaditeľstvu SR technické a softvérové nástroje.

Ďalšou novinkou tejto novely je povinnosť podnikateľa umožniť kontrolným orgánom (daňový a colný úrad) pripojiť sa k elektronickej registračnej pokladnici za účelom prístupu k uloženým údajom. Na základe tejto zmenu budú musieť servisné organizácie ukladať pri výmene fiškálnej pamäte údaje na dátové médium.

Hlavným cieľom tejto novelizácie je zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov a boj proti daňovým podvodom.Najviac čítate
Vláda SR schválila a do NR SR predložila balík návrhov zákonov, ktorými sa majú zmeniť a doplniť niektoré daňové zákony
Najčastejšie pripočítateľné položky v roku 2012
Účtovanie dobierky v roku 2013
Záväzné stanovisko k uplatňovaniu daňových predpisov vám FR SR nevydá zadarmo
Totálna škoda na firemnom automobile a vplyv na daň z príjmu

Produkt Asistent
Produkt Asistent
Copyright © 1997-2014 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava 1,
Tel.: + 421 - 2 - 33005555, Fax: + 421 - 2 - 33005550, E-mail: noviny@enoviny.sk
IČO: 35730129 - Zapísaná v Obchodnom registri, odd. Sro, vl.15765/B

eNOVINY ISSN 1336-4014