Uvodná stránka -» Domovská stránka -»
www.dashofer.sk
-»   Príručky  | Softvér |  Časopisy | On-line príručky  | On-line časopisy |  On-line kurzy | E-dokumenty  | Semináre |  Kontakt  |  RSS
Úvodná stránka
Vyhľadávanie 

Login  
Heslo  
Zabudli ste svoje heslo?


Účtovníctvo, dane, mzdy  
Verlag Dashöfer Univerzita- počítače, technológie  
Verlag Dashöfer Univerzita  
Mzdové účtovníctvo a personalistika   
DPH  
Environmentalistika a OŽP  
Smernice online
Stavebníctvo  
Riadenie ľudských zdrojov   
Verejná správa  
Novinky v legislatíve  
Právo a prax nehnuteľností  
Výkonný riaditeľ  
Medzinárodné účtovné štandardy  
Verejné obstarávanie  
Revízie a elektroinštalácie  
Dotácie  
Škola efektívne   
Analýzy, výkazy, financie   
DL portál  
Živnostník a podnikanie  
Strojárenstvo a technický manažment   
BOZP a OPP  
Zdravotníctvo  
Kalendár seminárov
Dane a účtovníctvo
Vytlačiť Vytlačiť
Poslať e-mailom Poslať e-mailom
Zamestnanecká prémia za rok 2013 bude opäť nižšia  
27.11.2013, Ing. Dagmar Piršelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanecká prémia sa týka len zamestnancov. Môžu si ju uplatniť namiesto nezdaniteľnej časti základu dane, ak splnia zákonné podmienky.

Zamestnanecká prémia sa týka len zamestnancov. Môžu si ju uplatniť namiesto nezdaniteľnej časti základu dane, ak splnia zákonné podmienky.

Za rok 2013 si ju zamestnanec uplatní buď v rámci žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo v daňovom priznaní (tlačivo typ „A").

Počíta sa dvoma spôsobmi, v závislosti od výšky dosiahnutých hrubých zdaniteľných posudzovaných príjmov zo závislej činnosti zamestnanca (ďalej len „príjmy“ a „ZČ“) za rok 2013:

  • od 6-násobku minimálnej mzdy do jej 12-násobku, nie vrátane (od 2026,20 EUR do 4052,40 EUR) a
  • od 12-násobku minimálnej mzdy a vyššom príjme, t. j. od 4 052,40 EUR a viac.

Použité skratky:

MM - minimálna mzda

ČZD - čiastkový základ dane

1.     Príjmy od 2026,20 EUR do 4052,40 EUR

Ak zamestnanec dosiahne za rok 2013 hrubé príjmy v úhrne v uvedenej výške, zamestnanecká prémia sa vypočíta podľa vzorca:

19 % z rozdielu (základná nezdaniteľná suma - ČZD z príjmov zo ZČ, vypočítaný z 12-násobku MM), t. j.

19 % z (3 735,94 - 3 509,76*) = 19 % z 226,18 = 42, 9742 EUR, po zaokrúhlení: 42,98 EUR

* Tento údaj je predbežný, býva uvádzaný v poznámke na konci tabuľky výpočtov Ročné zúčtovanie, ktorú vydáva MF SR.

Všeobecne dochádza k zníženiu zamestnaneckej prémie oproti roku 2012 o 3,42 EUR .

2. Príjmy od 4 052,40 EUR (vrátane) a viac

Ak zamestnanec dosiahne za rok 2013 príjmy v uvedenej výške, zamestnanecká prémia sa vypočíta:

19 % z rozdielu (základná nezdaniteľná suma - skutočný ČZD z príjmov zo ZČ), t.j.

19 % z (3 735,94 - skutočný ČZD z príjmov zo ZČ)

V maximálnej výške zamestnanecká prémia bude platiť v oboch prípadoch za predpokladu, ak zamestnanec poberal príjmy zo závislej činnosti celý rok.

Ak zamestnanec poberal príjmy len časť roka (od 6 do 11 mesiacov), bude mať nárok len na pomernú časť vypočítanej zamestnaneckej prémie. Vypočíta sa za kalendárne mesiace, za ktoré poberal tieto príjmy.

Bližšie podmienky na uplatnenie zamestnaneckej prémie vyplývajú z § 32a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.Najviac čítate
Najčastejšie pripočítateľné položky v roku 2012
Použitie kurzov na zahraničnej pracovnej ceste
Zoznam služieb, na ktoré sa bude vzťahovať povinnosť evidencie tržieb v ERP, sa rozšíri
Poplatok za odvoz smetí - kam zaúčtovať?
Kontrolný výkaz k DPH má už reálnejšie kontúry

Produkt Asistent
Produkt Asistent
Copyright © 1997-2014 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava 1,
Tel.: + 421 - 2 - 33005555, Fax: + 421 - 2 - 33005550, E-mail: noviny@enoviny.sk
IČO: 35730129 - Zapísaná v Obchodnom registri, odd. Sro, vl.15765/B

eNOVINY ISSN 1336-4014