Uvodná stránka -» Domovská stránka -»
www.dashofer.sk
-»   Príručky  | Softvér |  Časopisy | On-line príručky  | On-line časopisy |  On-line kurzy | E-dokumenty  | Semináre |  Kontakt  |  RSS
Úvodná stránka
Vyhľadávanie 

Login  
Heslo  
Zabudli ste svoje heslo?


Verlag Dashöfer Univerzita  
Verlag Dashöfer Univerzita- počítače, technológie  
Mzdové účtovníctvo a personalistika   
Environmentalistika a OŽP  
Stavebníctvo  
Novinky v legislatíve  
Právo a prax nehnuteľností  
Revízie a elektroinštalácie  
Škola efektívne   
Videosemináre
DL portál  
Živnostník a podnikanie  
Pre riaditeľov a manažérov
Strojárenstvo a technický manažment   
Technika a výroba  
BOZP a OPP  
Pre verejnú správu
Zdravotníctvo  
Kalendár seminárov
Účtovníctvo a dane
Vytlačiť Vytlačiť
Poslať e-mailom Poslať e-mailom
Zamestnanecká prémia za rok 2013 bude opäť nižšia  
27.11.2013, Ing. Dagmar Piršelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanecká prémia sa týka len zamestnancov. Môžu si ju uplatniť namiesto nezdaniteľnej časti základu dane, ak splnia zákonné podmienky.

Zamestnanecká prémia sa týka len zamestnancov. Môžu si ju uplatniť namiesto nezdaniteľnej časti základu dane, ak splnia zákonné podmienky.

Za rok 2013 si ju zamestnanec uplatní buď v rámci žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo v daňovom priznaní (tlačivo typ „A").

Počíta sa dvoma spôsobmi, v závislosti od výšky dosiahnutých hrubých zdaniteľných posudzovaných príjmov zo závislej činnosti zamestnanca (ďalej len „príjmy“ a „ZČ“) za rok 2013:

  • od 6-násobku minimálnej mzdy do jej 12-násobku, nie vrátane (od 2026,20 EUR do 4052,40 EUR) a
  • od 12-násobku minimálnej mzdy a vyššom príjme, t. j. od 4 052,40 EUR a viac.

Použité skratky:

MM - minimálna mzda

ČZD - čiastkový základ dane

1.     Príjmy od 2026,20 EUR do 4052,40 EUR

Ak zamestnanec dosiahne za rok 2013 hrubé príjmy v úhrne v uvedenej výške, zamestnanecká prémia sa vypočíta podľa vzorca:

19 % z rozdielu (základná nezdaniteľná suma - ČZD z príjmov zo ZČ, vypočítaný z 12-násobku MM), t. j.

19 % z (3 735,94 - 3 509,76*) = 19 % z 226,18 = 42, 9742 EUR, po zaokrúhlení: 42,98 EUR

* Tento údaj je predbežný, býva uvádzaný v poznámke na konci tabuľky výpočtov Ročné zúčtovanie, ktorú vydáva MF SR.

Všeobecne dochádza k zníženiu zamestnaneckej prémie oproti roku 2012 o 3,42 EUR .

2. Príjmy od 4 052,40 EUR (vrátane) a viac

Ak zamestnanec dosiahne za rok 2013 príjmy v uvedenej výške, zamestnanecká prémia sa vypočíta:

19 % z rozdielu (základná nezdaniteľná suma - skutočný ČZD z príjmov zo ZČ), t.j.

19 % z (3 735,94 - skutočný ČZD z príjmov zo ZČ)

V maximálnej výške zamestnanecká prémia bude platiť v oboch prípadoch za predpokladu, ak zamestnanec poberal príjmy zo závislej činnosti celý rok.

Ak zamestnanec poberal príjmy len časť roka (od 6 do 11 mesiacov), bude mať nárok len na pomernú časť vypočítanej zamestnaneckej prémie. Vypočíta sa za kalendárne mesiace, za ktoré poberal tieto príjmy.

Bližšie podmienky na uplatnenie zamestnaneckej prémie vyplývajú z § 32a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.Najviac čítate
Použitie kurzov na zahraničnej pracovnej ceste
Pokuta uložená zamestnávateľovi za nepodanie mesačného daňového prehľadu
Účtovanie dobierky v roku 2013
Viete ako fakturovať, či s DHP alebo bez DPH?
Účtovanie platby platobnou kartou v podvojnom účtovníctve

Produkt Asistent
Produkt Asistent
Copyright © 1997-2014 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava 1,
Tel.: + 421 - 2 - 33005555, Fax: + 421 - 2 - 33005550, E-mail: noviny@enoviny.sk
IČO: 35730129 - Zapísaná v Obchodnom registri, odd. Sro, vl.15765/B

eNOVINY ISSN 1336-4014