Uvodná stránka -» Domovská stránka -»
www.dashofer.sk
-»   Príručky  | Softvér |  Časopisy | On-line príručky  | On-line časopisy |  On-line kurzy | E-dokumenty  | Semináre |  Kontakt  |  RSS
Úvodná stránka
Vyhľadávanie 

Login  
Heslo  
Zabudli ste svoje heslo?


Verlag Dashöfer Univerzita  
Verlag Dashöfer Univerzita- počítače, technológie  
Mzdové účtovníctvo a personalistika   
Environmentalistika a OŽP  
Stavebníctvo  
Novinky v legislatíve  
Právo a prax nehnuteľností  
Revízie a elektroinštalácie  
Škola efektívne   
Videosemináre
DL portál  
Živnostník a podnikanie  
Pre riaditeľov a manažérov
Strojárenstvo a technický manažment   
Technika a výroba  
BOZP a OPP  
Pre verejnú správu
Zdravotníctvo  
Kalendár seminárov
Účtovníctvo a dane
Vytlačiť Vytlačiť
Poslať e-mailom Poslať e-mailom
Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013 pre účtovné jednotky zostavujúce účtovnú závierku podľa § 17a a § 22 zákona o účtovníctve  
5.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2014 metodický pokyn č. MF/7591/2014-74.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2014 metodický pokyn č. MF/7591/2014-74, ktorý má slúžiť na uvádzanie informácií v poznámkach individuálnej účtovnej závierky účtovných jednotiek, ktoré postupujú podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a na uvádzanie informácií v poznámkach konsolidovanej účtovnej závierky účtovných jednotiek, ktoré postupujú podľa § 22 zákona o účtovníctve v nadväznosti na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem tento metodický pokyn.

Celé znenie metodického pokynu si môžete stiahnuť

Metodický pokyn č. MF/7591/2014-74Najviac čítate
Použitie kurzov na zahraničnej pracovnej ceste
Pokuta uložená zamestnávateľovi za nepodanie mesačného daňového prehľadu
Účtovanie dobierky v roku 2013
Viete ako fakturovať, či s DHP alebo bez DPH?
Účtovanie platby platobnou kartou v podvojnom účtovníctve

Produkt Asistent
Produkt Asistent
Copyright © 1997-2014 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava 1,
Tel.: + 421 - 2 - 33005555, Fax: + 421 - 2 - 33005550, E-mail: noviny@enoviny.sk
IČO: 35730129 - Zapísaná v Obchodnom registri, odd. Sro, vl.15765/B

eNOVINY ISSN 1336-4014