Uvodná stránka -» Domovská stránka -»
www.dashofer.sk
-»   Príručky  | Softvér |  Časopisy | On-line príručky  | On-line časopisy |  On-line kurzy | E-dokumenty  | Semináre |  Kontakt  |  RSS
Úvodná stránka - Právo a manažment
Vyhľadávanie 

Login  
Heslo  
Zabudli ste svoje heslo?

Informujeme Vás [1002]
Aktuálne zmeny v legislatíve [318]
Vzory zmlúv, žiadostí a podaní [114]
Vaše otázky a naše odpovede [112]
Informácie o štrukturálnych fondoch [78]
Harmonizácia s právom EÚ [15]
Rady a tipy [133]
Adresáre [2]
Ceny nájmu a predaja nehnuteľností [12]
Aktuality, výzvy, oznámenia, upozornenia [139]
Vybrané zmluvy a právne podania [200]
Kancl komiks [70]

Verlag Dashöfer Univerzita  
Verlag Dashöfer Univerzita- počítače, technológie  
Mzdové účtovníctvo a personalistika   
Environmentalistika a OŽP  
Stavebníctvo  
Novinky v legislatíve  
Právo a prax nehnuteľností  
Revízie a elektroinštalácie  
Škola efektívne   
DL portál  
Živnostník a podnikanie  
Pre riaditeľov a manažérov
Strojárenstvo a technický manažment   
Technika a výroba  
BOZP a OPP  
Pre verejnú správu
Zdravotníctvo  
Kalendár seminárov
Účtovníctvo a dane
Vytlačiť Vytlačiť
Poslať e-mailom Poslať e-mailom

Príkazná zmluva  
10.8.2006
Kedy je možné uzatvoriť príkaznú zmluvu a za akých podmienok?

Otázka

Kedy je možné uzatvoriť príkaznú zmluvu a za akých podmienok?

Odpoveď

Príkaznú zmluvu je možné uzavrieť medzi príkazcom a príkazníkom v prípade, že príkazca potrebuje obstarať nejakú vec alebo vykonať inú činnosť. Môže ísť o hocijakú vec (napríklad obstaranie určitého predmetu, ktorý chce príkazca kúpiť). Môže ísť aj o určitú činnosť, napríklad  činnosť advokáta, daňového poradcu , ktorý príkazcu zastupuje alebo vybavuje pre neho daňové poradenstvo). Podmienkou však je, že ide o tzv. priame zastupovanie, čo znamená, že príkazník vystupuje vždy v mene príkazcu a na jeho účet.

Zmluva sa môže uzavrieť v ústnej forme, alebo aj v písomnej forme. Medzi stranami vždy musí dôjsť k dohode o predmete príkazu (napr. vykonanie ročného zúčtovania poistného, zastupovanie príkazcu buď v jednom konkrétnom spore alebo vo všetkých sporoch).

Medzi stranami sa musí dohodnúť odmena. V niektorých prípadoch, napr. zastupovanie príkazcu advokátom, je poskytnutie odmeny obvyklé a vyplýva z právnej úpravy ( vyhl.č. 655/2002 Z.z.).  V tomto prípade stačí podpísanie plnomocenstva príkazcom a príkazníkovi už týmto aktom vzniká právo na odmenu. Ak nie je dohodnutá iná, tak platí tarifná odmena. Vhodnejšie je však pravidlá odmeňovania dohodnúť. Inak platí, že príkazca je povinný uhradiť odmenu príkazníkovi, len ak bola dohodnutá alebo je obvyklá. Prípad obvyklej odmeny vyplýva z povolania príkazníka.

Nie je daná zodpovednosť príkazníka za dosiahnutie výsledku príkaznej zmluvy. Príkazníkovi vzniká právo na odmenu, ak vykonal pre príkazcu určitú činnosť, ktorá bola predmetom zmluvy alebo obstaral nejakú vec.

V obchodno-záväzkových vzťahoch je rovnakým typom zmluvy mandátna zmluva § 566 Obchodného zákonníka, ktorá sa uzaviera v prípadoch obstarania veci alebo inej činnosti medzi podnikateľmi. Fyzická osoba - nepodnikateľ sa môže dohodnúť podľa § 262 Obchodného zákonníka, že sa medzi nimi uzavrie mandátna zmluva. Nemá to však žiadny právny dopad.

Vzor príkaznej zmluvy o poskytovaní právnej pomoci nájdete TU.

Zdroj: VD

NEPREHLIADNITE náš e-dokument Riadenie vzťahov so zákazníkmi!

Tento e-dokument Vám prináša všeobecne použiteľnú metodiku pri zavádzaní celkovej koncepcie riadenia vzťahov so zákazníkmi s využitím potrebných informačných firemných nástrojov. Prostredníctvom praktických príkladov, postupov, tabuliek a prehľadných schém poskytne návod, ako posúdiť atraktivitu a ohodnotiť potenciál svojich zákazníkov, ako sledovať ich rentabilitu, ako pripraviť firmu na zavedenie systému riadenia vzťahov so zákazníkmi, ako zlepšiť prognózovanie predaja. Ponúka taktiež návod, ako vytvoriť profil zákazníka a rozvojový plán obchodu pre zákazníka. Poskytne prehľad o nákladoch spojených s implementáciou tohto systému, ako aj o spôsoboch merania jeho výkonnosti... VIAC

 Najviac čítate
Najčastejšie pripočítateľné položky v roku 2012
Účtovanie poistného plnenia
Poplatok za odvoz smetí - kam zaúčtovať?
Účtovanie dobierky v roku 2013
Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov navrhuje od 1.1.2015 zaviesť super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

Produkt Asistent
Produkt Asistent
Copyright © 1997-2014 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava 1,
Tel.: + 421 - 2 - 33005555, Fax: + 421 - 2 - 33005550, E-mail: noviny@enoviny.sk
IČO: 35730129 - Zapísaná v Obchodnom registri, odd. Sro, vl.15765/B

eNOVINY ISSN 1336-4014