Uvodná stránka -» Domovská stránka -»
www.dashofer.sk
-»   Príručky  | Softvér |  Časopisy | On-line príručky  | On-line časopisy |  On-line kurzy | E-dokumenty  | Semináre |  Kontakt  |  RSS
Úvodná stránka - Právo a manažment
Vyhľadávanie 

Login  
Heslo  
Zabudli ste svoje heslo?

Informujeme Vás [1002]
Aktuálne zmeny v legislatíve [318]
Vzory zmlúv, žiadostí a podaní [114]
Vaše otázky a naše odpovede [112]
Informácie o štrukturálnych fondoch [78]
Harmonizácia s právom EÚ [15]
Rady a tipy [133]
Adresáre [2]
Ceny nájmu a predaja nehnuteľností [12]
Aktuality, výzvy, oznámenia, upozornenia [139]
Vybrané zmluvy a právne podania [200]
Kancl komiks [70]

Verlag Dashöfer Univerzita- počítače, technológie  
Verlag Dashöfer Univerzita  
Mzdové účtovníctvo a personalistika   
Environmentalistika a OŽP  
Stavebníctvo  
Novinky v legislatíve  
Revízie a elektroinštalácie  
Právo a prax nehnuteľností  
Škola efektívne   
DL portál  
Živnostník a podnikanie  
Pre riaditeľov a manažérov
Strojárenstvo a technický manažment   
BOZP a OPP  
Pre verejnú správu
Zdravotníctvo  
Kalendár seminárov
Účtovníctvo a dane
Vytlačiť Vytlačiť
Poslať e-mailom Poslať e-mailom
Nutnosť nového ponímania manažérskych funkcií  
21.5.2012, Bratislava, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak chceme odolávať kríze, je nutné dosiahnuť synergický efekt všetkých činností realizovaných v podniku a preto musíme zdokonaliť a skvalitniť proces manažmentu, kvalitatívne novou optikou ponímať jednotlivé úlohy, ktoré má manažér plniť a nezabúdať pritom na ich väčšiu integráciu.

Plánovanie je  tou z pätice manažérskych funkcií, ( plánovanie, organizovanie, kontrola, vedenie ľudí a personalistika) od ktorej sa všetko odvíja. Pritom už nestačí vychádzať iba z minulosti, ale treba  sa viac pozerať dopredu, sledovať, vnímať a brať do úvahy trendy, využívať prognostické postrehy, kreativitu.  Plánovanie by malo byť  viac stratégiou ako kedykoľvek predtým, jej premenou na „drobné“ ale pritom cenné „mince“, malo by sa  stať implementačným nástrojom stratégie. Jednoznačne ho nemožno ponímať ako formálne plánovanie, ani ho nechápať ako improvizáciu, ale malo by byť vždy cestou  k cieľu a nie cieľom.

Organizovanie už nemôže byť iba algoritmom tvorby organizačných štruktúr, ale stabilizačným a pritom pružným procesom komplexne riešiacim organizačné a legislatívne zabezpečenie chodu podniku (ako inštitúcie) a formálne hľadiská jeho činnosti. Malo by sa zamerať na projektovanie. Dôležité je vedieť koncipovať projekty, pretože  narastá množstvo zložitých úloh, problémov, nadobúda na význame projektový manažment a rozvoj projektových a tímových organizačných štruktúr. Úspešné môžu byť podniky, ktoré dokážu tvoriť projekty,   napr.  môžu využiť trhovú medzeru a sprostredkúvať vypracovanie projektov pre iné organizácie, ktoré to nedokážu. Vďaka schopnosti podávať projekty je možné uchádzať sa o granty z eurofondov a pod. Organizačné  štruktúry bývajú najviac statické. Podniková prax si však čoraz viac vyžaduje efektívne a účelné organizačné usporiadanie, postupne aj tu musí dôjsť ku kombináciám rôznych modelov a zmenám, kvalitatívnym posunom a novým podobám organizačného dizajnu. Treba mať na pamäti, že organizačná štruktúra má predstavovať výsledok dobrého organizovania a zosúladenia činností a  jej tvorba nemá byť samoúčelná podniku, zlepšovania ich vlastnej výkonnosti a pod.

 

Viac sa dočítate na www.hrvpraxi.skNajviac čítate
Najčastejšie pripočítateľné položky v roku 2012
Účtovanie poistného plnenia
Poplatok za odvoz smetí - kam zaúčtovať?
Účtovanie dobierky v roku 2013
Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov navrhuje od 1.1.2015 zaviesť super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

Produkt Asistent
Produkt Asistent
Copyright © 1997-2014 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava 1,
Tel.: + 421 - 2 - 33005555, Fax: + 421 - 2 - 33005550, E-mail: noviny@enoviny.sk
IČO: 35730129 - Zapísaná v Obchodnom registri, odd. Sro, vl.15765/B

eNOVINY ISSN 1336-4014